Acte necesare

  1. Buletin de identitate, certificat de naștere (pentru copii sub 14 ani)
  2. Card de sanatate - exceptie: pacientii carora nu li s-a emis card de sanatate
  3. Bilet de trimitere de la medicul de familie/specialist din ambulator, urgență.
  4. Dovada de asigurat: