Alte anunțuri

Șabloane/modele/tipuri de acte

Program de audiențe
Cerere înscriere
Declarație colaborator securitate
Declarație urmărire penală

Modele cerere concediu

Exemplar pentru arhiva unității/departament resurse umane
Exemplar copie pentru angajat.
....