Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 03.06.2019, ora 10:00 concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director: director medical.
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 996/15.04.2019)
Metodologia de desfășurare a concursului (nr. 997/15.04.2019)
CERERE PARTICIPARE LA CONCURS
DECLARATIE

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 06.12.2018,
- ora 9:00 concurs pentru ocuparea postului de INFIRMIERA la SECTIA PNEUMOLOGIE II TBC
si
- ora 12:00 concurs pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT III - BUCATAR LA COMPARTIMENTUL BUCATARIE
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunt concurs INFIRMIERA (nr. 3681/12.11.2018)
Publicație anunt concurs BUCATAR (nr. 3682/12.11.2018)
Metodologia de desfășurare a concursului (nr. 3683/12.11.2018)
FISA POSTULUI INFIRMIERA
FISA POSTULUI BUCATAR
CERERE DE INSCRIERE LA CONCURS
Rezultatul selectiei dosarelor - INFIRMIERA (nr. 3855/27.11.2018)
Rezultatul selectiei dosarelor - BUCATAR (nr. 3853/27.11.2018)
Rezultat proba scrisa - INFIRMIERA (nr.3947/06.12.2018)
Rezultat proba scrisa - BUCATAR (nr.3953/06.12.2018)
Rezultat proba interviu - INFIRMIERA (nr.4040/12.12.2018)
Rezultat proba interviu - BUCATAR (nr.4049/12.12.2018)
Rezultat final concurs - INFIRMIERA (nr.4043/12.12.2018)
Rezultat final concurs - BUCATAR (nr.4084/14.12.2018)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 10.10.2018, ora 10:00 concurs pentru ocuparea postului vacant de INFIRMIERA la SECTIA PNEUMOLOGIE II TBC
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 3096/18.09.2018)
Metodologia de desfășurare a concursului (nr. 3097/18.09.2018)
CERERE DE INSCRIERE LA CONCURS
Rezultatul selectiei dosarelor (nr. 3290/03.10.2018)
Anunt privind suspendarea concursului (nr. 3311/05.10.2018)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 09.10.2018, ora 10:00 concurs pentru ocuparea funcției - ECONOMIST DEBUTANT - în cadrul compartimentului MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE.
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 3073/17.09.2018)
Metodologia de desfășurare a concursului (nr. 3074/17.09.2018)
CERERE DE INSCRIERE LA CONCURS
Rezultatul selectiei dosarelor (nr. 3276/02.10.2018)
Rezultat proba scrisa (nr.3340/09.10.2018)
Rezultat solutionare contestatie (nr.3360/11.10.2018)
Rezultat final concurs economist debutant (nr.3397/15.10.2018)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud anunta scoaterea la concurs a urmatorului post vacant:
-Medic specialist confirmat in specialitatea Medicina de laborator-norma intreaga
Urmează documentele oficiale:

Publicatie anunt (nr. 2317/20.08.2018)
Rezultatul selecției dosarelor (nr. 3017/07.09.2018)
Rezultat proba scrisa (nr.3119/19.09.2018)
Rezultat final concurs MEDIC SPECIALIST - MEDICINA DE LABORATOR (nr.3122/19.09.2018)


Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 24.09.2018, ora 10:00 concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director: director medical.
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 2234/10.08.2018)
Metodologia de desfășurare a concursului
CERERE PARTICIPARE LA CONCURS
DECLARATIE
Anunț cu privire la absența dosarelor depuse (3072/17-09-2018)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 18.06.2018, ora 10:00 concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director: director medical.
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 1483/21.05.2018)
Metodologia de desfășurare a concursului
Anunț cu privire la absența dosarelor depuse (1648/11-06-2018)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 11.06.2018, ora 10:00 concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director: director financiar contabil.
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 1386/10.05.2018)
Metodologia de desfășurare a concursului
Cerere de participare la concurs
Declarație
Anunț cu privire la absența dosarelor depuse (1595/04-06-2018)

Alarm ANUNȚ

privind intenția de a ocupa un post vacant de medic primar în specialitatea Laborator prin transfer de pe un post similar din sistemul bugetar.

Urmează documentele oficiale:
Publicație anunț (nr. 137/11.01.2018)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 15.01.2018, începând cu ora 10:00 examen de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare, pentru următoarele funcții:

 • asistent medical principal
 • registrator medical - la absolvirea stagiului de debutant
 • referent de specialitate Resurse Umane gradul I
 • Economist-Financiar Contabilitate gradul IA
 • Muncitor treapta II - fochist și îngrijitor spații verzi
 • Muncitor treapta II - bucătar și lenjereasă
Urmează documentele oficiale:
Publicație de examen (nr. 4779/27.12.2017)
Rezultatele examenului de promovare din 15-01-2018

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 31.01.2018, ora 10:00 concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică.
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 4700/19.12.2017)
Rezultatul selecției dosarelor (nr. 244/19.01.2017)
Regulament de organizare și desfășurare a concursului
Structura organizatorică
Statul de funcții și Organigrama
Regulamentul de organizare si funcționare
Regulamentul de ordine interioară
Dotări
Indicatorii de performanță
Bugetul de venituri și cheltuieli (Decembrie 2017)
Anunț soluționare contestații selecție de dosare (nr. 381/23.01.2018)
Proiect de management Frățilă Nicolae Marian
Proiect de management Cristea Maria Marinela
Proiect de management Vieru Noiela Cristina
Rezultatul concursului (nr. 433/31.01.2018)
Rezultatul final al concursului (nr. 465/02.02.2018)

Alarm ANUNȚ

privind procesul de acreditare ciclul II.

Urmează documentele oficiale:
Publicație anunț (nr. 4545/04.12.2017)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 23-27.11.2017, ora 10:00 concurs/examen pentru ocuparea următoarei funcții contractuale vacante:

 • Asistent medical generalist cu grad principal în radiologie la dispensarul TBC
Urmează documentele oficiale:
Publicație anunț (nr. 3960/27.10.2017)
Metodologia de desfășurare a concursului
Rezultatul selecției dosarelor pentru funcția Asistent medical generalist cu grad principal în radiologie (4328/15.11.2017)
Anunț privind schimbarea sălii de concurs (4427/22.11.2017)
Rezultatele probei scrise la concursul din 23.11.2017 pentru funcția Asistent medical generalist cu grad principal în radiologie
Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției de Asistent medical generalist cu grad principal în radiologie
Rezultatul final al concursului din data de 23.11.2017 pentru ocuparea postului de Asistent medical generalist cu grad principal în radiologie (4498/28.11.2017)

Alarm ANUNȚ

privind intenția de a ocupa un post vacant de medic specialist-pneumologie prin transfer de pe un post similar din sistemul bugetar.

Urmează documentele oficiale:
Publicație anunț (nr. 2276/16.08.2017)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 27.09.2017, ora 10:00 concurs/examen pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

 • Asistent medical principal cu specialitatea radiologie la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală
 • Asistent medical cu specialitatea igienă la Comp SPIAAMM
Urmează documentele oficiale:
Publicație anunț (nr. 2143/01.08.2017)
Metodologia de desfășurare a concursului
Formular cerere (format .DOC)
Formular cerere (format .PDF)
Anunț privind amînarea selecției dosarelor pentru concurs (nr. 3311/24-08-2017)
Anunț privind reluarea selecției dosarelor pentru concurs (nr. 3510/18-09-2017)
Rezultatele selecției dosarelor pentru funcția de Asistent medical principal cu specialitatea radiologie(nr. 3554/20.09.2017)
Rezultatele selecției dosarelor pentru funcția de Asistent medical cu specialitatea igienă(nr. 3555/20.09.2017)
Rezultatele probei scrise la concursul din data de 27.09.2017 pentru ocuparea postului de Asistent medical cu specialitatea igienă
Rezultatele probei interviu la concursul din data de 27.09.2017 pentru ocuparea postului de Asistent medical cu specialitatea igienă
Rezultatul final al concursului din data de 27.09.2017 pentru ocuparea postului de Asistent medical cu specialitatea igienă

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 06.09.2017, ora 10:00 concurs/examen pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

 • Economist grad I la Financiar-Contabilitate
 • Muncitor treapta III - Instalator la Serviciul Administrativ
Urmează documentele oficiale:
Publicație anunț (nr. 2029/20.07.2017)
Metodologia de desfășurare a concursului
Formular cerere (format .DOC)
Formular cerere (format .PDF)
Rezultatele selecției dosarelor pentru funcția Economist grad I(nr. 2235/21.08.2017)
Rezultatele selecției dosarelor pentru funcția Muncitor treapta III(nr. 2343/21.08.2017)
Rezultatele probei scrise la concursul din data de 06.09.2017 pentru ocuparea postului de Economist Gradul I
Rezultatele probei scrise la concursul din data de 06.09.2017 pentru ocuparea postului de Muncitor Treapta III - Instalator
Rezultatele probei interviu pentru ocuparea postului de Economist Gradul I
Rezultatele probei interviu pentru ocuparea postului de Muncitor Treapta III - Instalator
Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de Economist Gradul I
Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de Muncitor Treapta III - Instalator

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 17.08.2017, ora 10:00 concurs pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director de Director Financiar-Contabil.
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 2070/24.07.2017)
Metodologia de desfășurare a concursului
Formular cerere (format .DOC)
Formular cerere (format .PDF)
Anunț cu privire la absența dosarelor depuse (2234/08-08-2017)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 07.08.2017, ora 10:00 concurs pentru ocuparea funcției de subinginer, studii SSD în cadrul serviciului Administrativ, comp. tehnic.
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 1901/10.07.2017)
Metodologia de desfășurare a concursului
Formular cerere (format .DOC)
Formular cerere (format .PDF)
Rezultatele selecției dosarelor(nr. 2097/28.07.2017)
Rezultatele concursului din 07.08.2017

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 03.08.2017, ora 10:00 concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică.
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 1733/20.06.2017)
Regulament de organizare și desfășurare a concursului
Structura organizatorică
Statul de funcții și Organigrama
Regulamentul de organizare si funcționare
Regulamentul de ordine interioară
Situatii financiare la 31.12.2016
Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2016
Dotări
Indicatorii de performanță
Buget 2017
Rezultatele selecției dosarelor pentru postul "manager, persoană fizică" (nr. 2057/24.07.2017)
Proiect de management - Candidat: Cristea Maria Marinela
Proiect de management - Candidat: Giurgiu Tunde Renata
Rezultatele concursului pentru postul "manager, persoană fizică" susținut în data de 03.08.2017

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică.
Urmează documentele oficiale:

Proiect de management - Candidat: Cristea Maria Marinela
Proiect de management - Candidat: Rugeanu Cristian
Publicație anunț (nr. 975/31.03.2017)
Regulament de organizare și desfășurare a concursului
Structura organizatorică
Statul de funcții și Organigrama
Regulamentul de organizare si funcționare
Regulamentul de ordine interioară
Situatii financiare la 31.12.2016
Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2016
Dotări
Indicatorii de performanță
Buget 2017
Rezultatele selecției dosarelor pentru postul "manager, persoană fizică" (nr. 1302/05.05.2017)
Rezultatele evaluării proiectului de management (nr. 1417/16.05.2017)
Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică (nr. 1459 / 18.05.2017)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 14.12.2016, ora 10:00 următoarele examene:

 • Examen de promovare la functia de asistent PL la absolvirea stagiului de debutant
 • Examen de promovare referent de specialitate S in gradul profesional II
Urmează documentele oficiale: Publicație de examen (nr. 3415/24.11.2016)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 26.09.2016, ora 10:00 concurs pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 post vacant de asistent medical principal la laboratorul de Explorări Funcționale și Comp. Endoscopie Bronșică
 • 1 post vacant de îngrijitor curățenie la Farmacie

Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 2349/26.08.2016)
Bibliografie (asistent medical principal)
Bibliografie (îngrijitor curățenie)
Cerere de înscriere la concurs
Rezultatele selecției dosarelor pentru postul "îngrijitor curățenie"
Rezultatele probei scrise pentru postul de asistent medical principal la laboratorul de Explorări Funcționale și Comp. Endoscopie Bronșică
Rezultatele interviului pentru postul de asistent medical principal la laboratorul de Explorări Funcționale și Comp. Endoscopie Bronșică
Raport final pentru postul "îngrijitor curățenie"
Raport final pentru postul de asistent medical principal la laboratorul de Explorări Funcționale și Comp. Endoscopie Bronșică

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 17.08.2016, ora 10:00 concurs pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 post vacant de asistent medical principal la laboratorul de Explorări Funcționale și Comp. Endoscopie Bronșică
 • 1 post vacant de îngrijitor curățenie la Farmacie
 • 1 post vacant de îngrijitor curățenie la Laborator Analize Medicale

Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 2028/22.07.2016)
Bibliografie (asistent medical principal)
Bibliografie (îngrijitor curățenie)
Cerere de înscriere la concurs
Fișa postului "asistent medical principal"
Fișa postului "îngrijitor curățenie" la Farmacie
Fișa postului "îngrijitor curățenie" la Laborator Analize Medicale
Rezultatele selecției dosarelor pentru postul "îngrijitor curățenie"
Rezultatele selecției dosarelor pentru postul "asistent medical principal"
Rezultatele probei scrise pentru postul "îngrijitor curățenie"
Rezultatele probei scrise pentru postul "asistent medical principal"
Anulare concurs pentru postul "îngrijitor curățenie" la Farmacie (nr. 2028/22.07.2016)
Rezultatul interviului pentru postul "îngrijitor curățenie" la Laborator Analize Medicale
Rezultat final concurs "îngrijitor curățenie" la Laborator Analize Medicale (nr. 2326 / 23.08.2016)

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în 16.05.2016 concurs/examen pentru ocuparea funcției vacante de

 • Farmacist șef la Farmacia cu circuit închis a spitalului

Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț (nr. 987/08.04.2016)
Rezultatul analizării dosarelor(nr. 1078/18.04.2016)
Rezultatul interviului
Rezultat final concurs (nr.1359/18.05.2016)


Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 18.02.2016, ora 10:00 concurs pentru ocuparea postului:

 • medic primar Pneumolog - la secția Pneumologie II TBC

Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț
Rezultatele concursului


Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 04.02.2016, ora 10:00 concurs pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 post vacant de asistent medical la secția Pneumologie I-Compartiment TBC
 • 1 post vacant de asistent medical debutant la secția Pneumologie I-Compartiment TBC

Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț
Bibliografie
Proces verbal de verificare a dosarelor nr. 257/28.01.2016
Rezultatele probei scrise
Rezultatele probei INTERVIU
Raport final concurs asistenți medicali

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 17.12.2015, ora 10:00 concurs pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante, după cum urmează:

 • 1 post vacant de asistent medical principal la secția Pneumologie I
 • 1 post vacant de asistent medical principal la secția Pneumologie II TBC
 • 1 post vacant de îngrijitor curățenie la secția Pneumologie I

Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț
Bibliografie
Proces verbal de verificare a dosarelor nr. 3314/10.12.2015
Proces verbal de verificare a dosarelor nr. 3315/10.12.2015
Rezultatele probei scrise la concursul pentru posturile de Asistent medical principal
Rezultatele probei scrise la concursul pentru postul de Îngrijitor curățenie
Rezultatele interviului la concursul pentru posturile de Asistent medical principal
Rezultatele interviului la concursul pentru postul de Îngrijitor curățenie

Decizia nr. 99/22.12.2015 de suspendare a concursului pentru postul de Îngrijitor curățenie

Raport final nr. 3440/22.12.2015 privind rezultatele finale la concursul pentru posturile de Asistent medical principal

Rezultatele interviului la concursul pentru postul de Îngrijitor curățenie (12.01.2016)

Raport final nr. 124/14.01.2016 privind rezultatele finale la concursul pentru postul de Îngrijitor curățenie

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 20.11.2015, ora 10:00 următoarele examene:

 • Examen de promovare in functia de asistent medical S
 • Examen de promovare referent de specialitate S in gradul profesional II

Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț
Rezultatele concursului

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 09.11.2015, ora 10:00 concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de infirmieră la secția Pneumologie II TBC.
Urmează documentele oficiale:

Publicație anunț

Alarm ANUNȚ

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează concurs în data de 28.08.2015, ora 10:00 pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
 • 1 post temporar vacant de asistent medical principal la sectia Pneumologie I
 • 1 post vacant de ingrijitor curatenie la sectia Pneumologie I

Alarm ANUNȚ
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează concurs în data de 24.08.2015, ora 10:00 pentru ocuparea unui post vacant:
 • muncitor III - Fochist
Urmează documentele oficiale:

Alarm ANUNȚ
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează concurs în data de 21.08.2015 ora 10:00 pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
 • Asistent sef sectie - Pneumologie I
 • Asistent sef sectie - Pneumologie II TBC
 • Registrator medical - Statistica medicala - Internări
Urmează documentele oficiale:

Alarm ANUNȚ
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 16.07.2015, ora 11:00 un examen de promovare a postului "Asistent medical debutant" în "Asistent medical"

Alarm ANUNȚ
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 29.12.2014, ora 10:00 un concurs pentru ocuparea postului "Asistent Medical"
Alarm ANUNȚ
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 29.12.2014, ora 10:00 un concurs pentru ocuparea postului "Economist"

Alarm ANUNȚ
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 27.11.2014, ora 10:00 un concurs pentru ocuparea postului "Director medical"

Alarm ANUNȚ
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 04.11.2014, ora 10:00 un concurs pentru ocuparea postului
"medic Sef sectie Pneumologie I"

Alarm ANUNȚ
Rezultatele finale la concursul organizat in data de 23.09.2014 pentru ocuparea postului vacant de medic pneumolog la sectia Pneumologie II TBC

Alarm ANUNȚ
Rezultatele verificării dosarelor de concurs în vederea ocupării postului
"medic specialist - Sectia Pneumologie II TBC"

Alarm ANUNȚ
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 23.09.2014, ora 10:00 un concurs pentru ocuparea postului
"medic specialitatea Pneumologie - la Sectia Pneumologie II TBC"

Alarm ANUNȚ
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud organizează în data de 08.06.2014, ora 10:00 un concurs pentru ocuparea postului
"medic specialitatea Pneumologie - la Sectia Pneumologie II TBC"

Alarm ANUNȚ
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud cauta medici specialitatea pneumologie.
Relatii suplimentare la sediul spitalului din Aiud, str.Ecaterina Varga, Nr.6 sau la telefon 0258861302; 0258861165.

Alarm ANUNȚ

pentru ocuparea funcțiilor: Director Medical și Director Financiar-Contabil.

Urmează documentele oficiale:

Alarm ANUNȚ
concurs pentru ocuparea funcției de manager (Afisat azi, 15.11.2013)