Autorizații

Autorizația sanitară de funcționare
Autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear
Autorizația de funcționare
Autorizație de mediu
Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor
Autorizație pentru deținerea și utilizarea de produse și substanțe chimice