Execuții bugetare

Contul de execuție al Instituțiilor publice- Cheltuieli la data de 30 iunie 2013
Execuția bugetară