Internarea

La intrarea în spital funcționează un birou de informații care Vă ajută la perfectarea documentelor pentru internare.
Există 3 etape care trebuie parcurse de fiecare bolnav care va fi internat:

  1. Pacienții vor prezenta Biletul de Trimitere de la medicul de familie sau specialist din ambulator;
    1. sunt apoi consultați si internați prin serviciul de gardă.
  2. Internarea propriu-zisă:
    1. Completarea formalităților de internare se va face la Biroul Internări aflat în incinta unității la parter.
  3. Programarea pentru internare se poate face la telefon: 0258/861302 sau 0258/861165 interior 112.