Regulament de ordine interioară pentru bolnavi

Drepturi:

Obligații:

Conducerea spitalului