Structuri funcționale și comisii permanente

Consiliul medical
Consiliul etic
Comitetul de sănătate și securitate în muncă
Comitetul pentru situații de urgență
Nucleul de calitate
Comisia medicamentului
Comisia de alimentație și nutriție
Comisia de analiză a decesului
Comisia de analiză și soluționare a cazurilor de indisciplină
Comisia de supraveghere, prevenire și control a tuberculozei și HIV
Comisia de soluționare a documentelor de arhivă
Comisia de analiză a gradului de satisfacție a angajaților
Comisia de analiză a gradului de satisfacție a pacienților
Comisia de farmacovigilență
Comisia de achiziție a dezinfectanților
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului managerial intern
Comisia de analiză a reclamațiilor pacienților
Comisia de gestionare a riscurilor
Comitetul de prevenirea a infecțiilor asociate actului medical
Comisia de coordonare a implementării managementului calității serviciilor și siguranței pacienților